Låt inte bedragarna komma åt dig

Under de senaste åren har antalet bedrägerier mot äldre nästan fördubblats. De flesta bedrägerierna sker via telefonbedrägerier, där personer ringer och låtsas vara någon annan för att få information från den de ringer till. Detta kan leda till stöld från den drabbades bankkonto.

Tidigare har det varit svårt att få ersättning för pengar som har förlorats på detta sätt, men en dom från Högsta domstolen som gällde sommaren 2022, kan ha förändrat detta. I domen gjordes det gällande att konsumenten kan begränsa sitt ansvar till 12 000 kronor om brottsoffret bara har agerat grovt oaktsamt. Banken står för resten.

Men om konsumenten har agerat “särskilt klandervärt” och trots insikt har lämnat ut uppgifter, så måste konsumenten bära hela ansvaret och får ingen ersättning.

Det är viktigt att vara på sin vakt och vara försiktig med att ge ut information till okända personer, särskilt via telefonen.

Men om olyckan är framme och du har blivit drabbad av en bedrägeri, är det fortfarande möjligt att få ersättning, men det beror på graden av oaktsamhet.

Därför är det viktigt att veta sitt eget ansvar och förstå vikten av att vara försiktig med personliga uppgifter.

Oavsett vilken situation du befinner dig i, bör du alltid rapportera bedrägerier till polisen så fort som möjligt för att öka chansen att få tillbaka dina pengar och för att hjälpa polisen att fånga de som ligger bakom bedrägerierna.

Så kommer du åt bedragarna

Så kommer du undan bedragarna

  • Kom ihåg att ditt mobila BankID är ditt och bara ditt, använd det aldrig bara för att någon ber dig om det – inte ens vänner och familj!
  • Misstänker du att någon försöker lura av dig uppgifter via e-post? Skicka vidare misstänka mejl till abuse@bankid.com – så ser BankID själva till att gå till botten med saken. Släng därefter mejlet – utan att klicka på några länkar!
  • Lämna aldrig ut lösenord eller koder till någon!
  • Låt bli att svara om du blir uppringd av telefonnummer som du inte känner igen.
  • Tycker du att ett samtal känns olustigt eller obekvämt? Lägg på luren!

Källa: Polisen.se, bankid.com

Vid ett bedrägeri är det viktigt att agera snabbt för att begränsa skadan och förhindra ytterligare konsekvenser. När du har polisanmält händelsen och kontaktat din bank så ska du även informera eventuella andra organisationer som det bedragande samtalet kan ha följder för, till exempel försäkringsbolag.

Det är också viktigt att hålla reda på all information relaterad till händelsen, inklusive namn och nummer till den som ringde, samt eventuella överföringar och transaktioner som gjordes från ditt bankkonto.

En vägledande dom från Högsta domstolen från sommaren 2022 gav hopp om att det kan bli möjligt att få ersättning för pengar som man har förlorat som ett resultat av bedrägeri. Domstolen gjorde gällande att konsumentens ansvar i de fall där brottsoffret bara kan sägas ha agerat grovt oaktsamt kan begränsas till att stå för 12 000 kronor av det förlorade beloppet, medan resterande del står banken för. Dock, i de fall där konsumenten anses ha agerat särskilt klandervärt, till exempel genom att ha lämnat ut uppgifter trots att man insett att det var något lurt på gång, så får konsumenten själv bära hela ansvaret för det inträffade och får inte några pengar tillbaka.

Det är viktigt att minnas att det alltid finns hjälp och stöd tillgängligt. Du behöver inte kämpa på egen hand. Vänd dig till polisen, din bank, försäkringsbolag eller Brottsofferjouren om du behöver råd och stöd. Dessutom, var noga med att informera nära och kära om det som har hänt, så att de kan stötta dig på bästa sätt.

Det gäller att vara på sin vakt, men det är också viktigt att inte låta rädslan för bedrägerier hindra oss från att ta kontakt med viktiga samtal och transaktioner. Genom att vara uppmärksam och informera oss om de senaste bedrägerierna och sättet de genomförs på, kan vi hjälpa till att förhindra att fler fall av bedrägeri sker.

Mer
artiklar

Vallmo i gräsmatta

Hemmafrid med en Klippt Kant

Uppgradera din Robotgräsklippare med Avancerade gräsklipparblad! Det är en liten förändring med stora konsekvenser med sådana knivar som tar klippkvaliteten till nästa nivå, skapar en

Att flytta skall vara lätt

Ett framgångsrikt företag byggt på starka värderingar och gemenskap Grabbarna Flytt är mer än bara en flyttverksamhet. De är en symbol för samarbete, hårda arbetet

Kulinariska läckerheter

I den pulserande staden Göteborg, där kulinariska läckerheter och festliga sammankomster går hand i hand står Cateringfirman.se som ett lysande exempel på förträfflighet inom cateringtjänster.